Onsdag 2. december 2020 hos Anders. Tilstede: Elisabeth, Rikke, Anders, Mette, René og Pia
Afbud fra Ann, der desværre trækker sig ud af bestyrelsen og nu afløses af Rikke. 

Referent; Anders

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Status på nød-træning
  1. Løbehold
  2. Torsdagstræning
  3. Nyt walk-hold
  4. Trænerstatus
  5. Tilmeldingsprocedure
 3. Status på økonomi
 4. Status på Facebook
 5. Status på hjemmeside
 6. Kommende arrangementer
  1. Juleafslutning
  2. Nytårshilsen
  3. Yoga
  4. Jubilæumsweekend
  5. Ironman
 7. Nyhedsbrev
 8. Evt.

AD. 1. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet fra mødet 30. sept. 2020 blev godkendt. Da Ann har trukket sig, træder Rikke ind i bestyrelsen.

AD. 2. STATUS PÅ NØDTRÆNING

A: Løbehold: Opdelingen i mindre hold lægger pres på trænerkapaciteten. Vigtigt at understrege, at nødtræningen er et tilbud, som medlemmerne kan vælge at modtage eller ej.

B: Torsdagstræningen med to hold fungerer fint.

C: God tilslutning til det nye walk-hold

D: Trænerstatus: Ann har trukket sig som træner på Run-for-Fun

E: Tilmeldingssystemet på Facebook ikke optimalt, så nye procedurer skal overvejes

AD.3. STATUS PÅ ØKONOMI

Klubben har p.t. 104 medlemmer plus et par på prøvetid. Indbetalinger til næste halvår først i januar. Økonomien er god, men budgetplanen skal overholdes. Nyt tøj til trænerne er bestilt.

AD.4. STATUS PÅ FACEBOOK

Uklart, hvem der har adm. rettigheder til Facebooksiden. Det nuværende tilmeldingssystem fungerer ikke tilfredsstillende, men må fortsætte på FB til efter coronatiden og/eller en kommende ny hjemmeside. Derefter skal FB udelukkende anvendes til sociale formål.

AD.5. STATUS PÅ HJEMMESIDEN

René afventer kursus i brug af Word Press for derefter at designe en nye og mere brugervenlig hjemmeside, evt. med brug af professionel bistand.  Punkt på dagsordenen inden næste generalforsamling.

AD.6. KOMMENDE ARRANGEMENTER

 1. Den traditionelle juleafslutning må desværre aflyses pga. smittefare og bøderisiko
 2. Nytårshilsen sendes ud af Pia
 3. Yoga-kursus må udskydes til efter coronaen
 4. Jubilæumsweekenden i Faxe udsættes til i bedste fald foråret
 5. IronMan  2021. Valbyløberne deltager ikke, hvilket René meddeler arrangørerne.

AD.7. NYHEDSBREV

Pia udarbejdet et udkast til den øvrige bestyrelsen m.h.p. snarlig udsendelse

AD.8. EVENTUELT.

Næste bestyrelsesmøde 13.1.2021 kl. 19.00 hos Rikke, Strindbergsvej 78