Tid: Torsdag d. 25. juni kl. 19.00 hos Christian, Blankavej 26, 2.tv.

Tilstede: Christian, Kirsten, Elisabeth, Ann, Pia og Anders. Referent: Anders

BESLUTNINGSREFERAT

  1. Nyhedsbrev udsendes til medlemmerne med besked om de udsatte arrangementer og tilbagebetaling af 400 kr til de tilmeldte.
  2. Udsatte arrangementer:
  • Pia kontakter BK Frems klubhus angående udsættelsen af vores jubilæumsfest.
  • Som erstatning for den udsatte jubi-tur til Faxe arrangerer vi 5. eller 12. september et løb i Valbyparken på 5-10 km. Hjælpere vil blive efterlyst i nyhedsbrevet og andre steder.

3. Jubilæumstrøjer

Der er indhentet flere tilbud med LØBERENS som det billigste (100 kr.). Den endelige beslutning afgøres af den kommende bestyrelse.

4.Medlemsstatus

Der er nu i alt 5 udmeldelser og ca. 13 restancer, der alle vil få en rykker.

5.Træning

Der er nu lagt træningsplaner/-beskrivelser for alle hold ud på hjemmesiden. Der skal anskaffes yderligt udstyr (jakker, veste m.m.) til trænerne.

6.Generalforsamlingen

Tilmelding 25. 8. De bestilte sandwich spises i teatersalen. Cafeen lukker kl. 20, så drikkevarer bestilles forinden.

Kandidater til de tre ledige pladser i bestyrelsen efterlyses