Akut fibersprængning i lår- eller lægmuskel

Jeg skriver på vegne af Idrætsmedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital. Vi har netop startet et nyt forskningsprojekt, der omhandler akutte muskelskader (fibersprængninger).
I den forbindelse søger vi deltagere. Vigtigt for at kunne deltage i forsøget er, at man har en fibersprængning der er mindre end 48 timer gammel.

Vi tilbyder genoptræning efter nyeste guidelines, samt opfølgning i form af MR-scanninger af baglåret, samt muskelstyrketests.


Ring til
Niels Fredskild, tlf: 3063486 eler Monika Bayer, tlf: 25687931

indenfor 24 timer efter skaden er sket

Email:

niels.ungermann.fredskild.01@regionh.dk

Monika.Lucia.Bayer@regionh.dk  

Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital
IOC Sports Medicine Copenhagen – Research Centre for Injury Prevention and Protection of Athlete Health